LỚP 8

Diện tích đa giác

Các chuyên đề trước các em đã được làm quen với cách tính diện tích các đa giác đặc biệt. Trong chuyên đề này, từ nền tảng các công thức tính diện tích đa giác đã học, các em sẽ được biết cách làm thế nào để tính được diện tích một đa giác bất kì
  • Luyện tập Diện tích đa giác (có đáp án)

    Qua bài viết này, các em sẽ được làm quen với kiến thức cách tính diện tích một đa giác bất kì, dựa trên việc chia hình đó thành các phần đa giác đã học cách tính diện tích trước đó. Bài viết bao gồm các bài toán khác nhau như tính diện tích hình đã cho qua, bài toán...

    18-12-2018 | 00:03

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021