LỚP 8

Diện tích tam giác

Trong bài viết này, các em sẽ được biết cách làm thế nào để tính diện tích hình tam giác, dựa trên công thức tính diện tích hình chữ nhật trước đó
  • Luyện tập Diện tích tam giác (có đáp án) (tiếp theo)

    Trong bài viết này, các em được ôn lại kiến thức về công thức tính diện tích hình tam giác. Công thức này sẽ giúp các em giải quyết các bài toán trong bài viết như tính diện tích tam giác khi có số đo cho trước, so sánh diện tích các hình, tính diện tích hình tổng hợp, tính...

    17-12-2018 | 22:56
  • Luyện tập Diện tích tam giác (có đáp án)

    Bài viết này bao gồm hai phần lý thuyết và bài tập. Phần lý thuyết cung cấp công thức tính diện tích hình tam giác dựa trên định lý về quan hệ giữa diện tích hình chữ nhật và diện tích hình tam giác. Trong phần bài tập, các em được luyện tập các dạng toán như tính diện tích...

    17-12-2018 | 15:44

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021