LỚP 8

Diện tích hình chữ nhật

Bài viết này sẽ cho các em công thức để tính được diện tích hình chữ nhật, đây là cơ sở để tính diện tích các đa giác khác
  • Luyện tập Diện tích hình chữ nhật (có đáp án)

    Bài viết nãy cung cấp cho các em kiến thức về cách tính diện tích hình chữ nhật. Qua các bài toán như tính diện tích hình theo thông tin cho sẵn, nhận định sự thay đổi của diện tích hình chữ nhật khi thông số các cạnh thay đổi, bài toán có lời văn, tính độ dài cạnh khi...

    17-12-2018 | 15:15

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025