LỚP 8

Diện tích hình thang

Trong chuyên đề này, các em sẽ được làm quen với công thức tính diện tích hình thang và dạng đặc biệt của nó là hình bình hành
  • Luyện tập Diện tích hình thang (có đáp án)

    Bài viết gồm hai phần lý thuyết và bài tập riêng biệt. Phần lý thuyết cung cấp cho các em kiến thức cơ bản về cách tính diện tích hình bình hành và hình thang. Nhờ vào lý thuyết này các em sẽ giải quyết được các bài toán liên quan ở bên dưới như tính diện tích hình cho...

    17-12-2018 | 23:31

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025