LỚP 8

Chương 5: Tứ giác

Chuyên đề này sẽ giúp các em có thêm kiến thức về một loại đa giác đặc biệt, đó là tứ giác
 • Lý thuyết và bài tập hình thoi (có lời giải)

  Bài viết bao gồm lý thuyết và bài tập chi tiết về hình thoi, lý thuyết nhắc lại các kiến thức mà trên lớp các em đã học, gồm có định nghĩa, tính chất và các dấu hiệu nhận biết, phần bài tập là các bài trong sách giáo khoa kèm theo hướng dẫn giải giúp các em on tập...

  14-11-2018 | 13:28
 • Luyện tập đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

  Trong bài viết này, các em sẽ được ôn tập lại một phàn kiến thức đã học trên lớp, đó là đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Phần kiến thức này có thể áp dụng vào làm các dạng bài tập dựng hình, tính toán số đo đoạn thẳng hoặc góc, chứng minh vuông góc, song...

  14-11-2018 | 13:17
 • Lý thuyết và bài tập đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước (có đáp án)

  Bài viết gồm lý thuyết và bài tập liên quan đến kiến thức đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước. Thông qua phần lý thuyết, các em sẽ biết được cách vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước, tính chất của 2 đường thẳng đó, đường thẳng song song cách đều. Phần bài...

  14-11-2018 | 13:14
 • LUYỆN TẬP HÌNH CHỮ NHẬT

  Trong bài viết này các em sẽ được tìm hiểu về một loại tứ giác đặc biệt, đó là hình chữ nhật. Phần A cung cấp các kiến thức liên quan đến hình chữ nhật để các em hiểu thật sâu về loại tứ giác này. Phần B gồm 10 bài tập vận dụng để các em rèn luyện kỹ...

  14-11-2018 | 13:02
 • LUYỆN TẬP ĐỐI XỨNG TÂM

  Bài viết sẽ cung cấp cho em các kiến thức liên quan đến đối xứng tâm. Thông qua phần lý thuyết được trình bày chi tiết ở phần A, các em có thể áp dụng để giải các bài tập liên quan ở phần B. Sau khi làm xong, các em hay đối chiếu với đáp án bên dưới để...

  14-11-2018 | 12:57
 • LUYỆN TẬP HÌNH BÌNH HÀNH

  Trong bài viết này, các em sẽ được ôn tập lại kiến thức về hình bình hành, các tính chất của hình bình ahnhf cũng như dấu hiệu nhận biết nó, thong qua các bài tập cơ bản có lời giải chi tiết, rất dễ để theo dõi và ôn tập.

  14-11-2018 | 12:52
 • Lý thuyết và bài tập hình bình hành (có lời giải)

  Trong bài viết này, các em sẽ được cung cấp hai phần riêng biệt là lý thuyết và bài tập. Lý thuyết là các định nghĩa và tính chất về hình bình hành cũng như các dấu hiệu để nhận biết hình bình hành mà các em đã được học trên lớp, bổ sung thêm một vài kiến thức nâng...

  14-11-2018 | 12:49
 • Luyện tập đối xứng trục

  Bài viết gồm có các bài tập ôn luyện về kiến thức đối xứng trục. Qua bài viết này các em sẽ được bổ sung kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng làm các bài toán liên quan.

  14-11-2018 | 12:40
 • Lý thuyết và bài tập đối xứng trục (có lời giải)

  Các em sẽ được tìm hiểu về đối xứng trục trong bài viết này. Phần 1 là phần lý thuyết, bao gồm định nghĩa về đối xứng trục, các loại hình có trục đối xứng. Phần 2 là phần bài tập kèm hướng dẫn giải chi tiết để các em ôn tập và củng cố kiến thức

  14-11-2018 | 12:37
 • LUYỆN TẬP DỰNG HÌNH

  Bài viết bao gồm các bài tập cơ bản liên quan đến kĩ thuật dựng hình. Để làm được các bài này, các em sẽ được cung cấp lý thuyết về cách dựng một số loại hình đã học như tam giác, hình thang, hình thang cân. Kèm theo đó mỗi bài tập đều có hướng dẫn để các em...

  14-11-2018 | 12:30
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021