LỚP 8

Đường trung bình

Bài này sẽ giúp các em có thêm kiến thức về đường trung bình của một tam giác hoặc một hình thang
  • LUYỆN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC, CỦA HÌNH THANG

    Trong bài viết này, các em sẽ được luyện tập về đường trung bình của hình thang và hình tam giác, thông qua phần lý thuyết và bài tập. Lý thuyết sẽ nhắc lại những kiến thức cơ bản để các em có thể dựa vào đó hoàn thành các bài tập ôn luyện bên dưới. Kèm theo đó là...

    14-11-2018 | 12:26

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021