LỚP 8

Hình bình hành

 • Hình bình hành. Đối xứng tâm

  Bài viết bao gồm lý thuyết, ví dụ và bài tập đầy đủ. Phần lý thuyết cung cấp các kiến thức nền tảng về hình bình hành, tâm đối xứng. Phần ví dụ kèm theo giải hướng dẫn các em cách làm sơ bộ.Phần bài tập nâng cao đểcác em củng cố lại.

  14-11-2018 | 14:47
 • LUYỆN TẬP HÌNH BÌNH HÀNH

  Trong bài viết này, các em sẽ được ôn tập lại kiến thức về hình bình hành, các tính chất của hình bình ahnhf cũng như dấu hiệu nhận biết nó, thong qua các bài tập cơ bản có lời giải chi tiết, rất dễ để theo dõi và ôn tập.

  14-11-2018 | 12:52
 • Lý thuyết và bài tập hình bình hành (có lời giải)

  Trong bài viết này, các em sẽ được cung cấp hai phần riêng biệt là lý thuyết và bài tập. Lý thuyết là các định nghĩa và tính chất về hình bình hành cũng như các dấu hiệu để nhận biết hình bình hành mà các em đã được học trên lớp, bổ sung thêm một vài kiến thức nâng...

  14-11-2018 | 12:49

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021