LỚP 8

Tứ giác

 • LUYỆN TẬP DỰNG HÌNH

  Bài viết bao gồm các bài tập cơ bản liên quan đến kĩ thuật dựng hình. Để làm được các bài này, các em sẽ được cung cấp lý thuyết về cách dựng một số loại hình đã học như tam giác, hình thang, hình thang cân. Kèm theo đó mỗi bài tập đều có hướng dẫn để các em...

  14-11-2018 | 12:30
 • LUYỆN TẬP TỨ GIÁC

  Bài viết bao gồm các bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến phần kiến thức về tứ giác, có một số dạng bài như tính số đo góc, chứng minh tính chất, vẽ hình... để các em ôn tập lại kiến thức mình đã học

  14-11-2018 | 11:42
 • Lý thuyết và bài tập tứ giác (có lời giải)

  Trong bài viết này, các em sẽ được cung cấp hai phần riêng biệt là lý thuyết và bài tập. Lý thuyết là các định nghĩa và tính chất về tứ giác mà các em đã được học trên lớp, bổ sung thêm một vài kiến thức nâng cao để củng cố. Phần bài tập là các bài tập sách...

  14-11-2018 | 11:31
 • Các bài toán về tứ giác

  Bài viết này giúp các bạn nắm chắc về tứ giác và vận dụng vào các bài tập cụ thể

  04-09-2018 | 08:52

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021