LỚP 8

Đối xứng

Bài viết giúp các bạn làm quen với một khái niệm mới, đó là đối xứng, boa gồm đối xứng trục và đối xứng tâm
 • Hình bình hành. Đối xứng tâm

  Bài viết bao gồm lý thuyết, ví dụ và bài tập đầy đủ. Phần lý thuyết cung cấp các kiến thức nền tảng về hình bình hành, tâm đối xứng. Phần ví dụ kèm theo giải hướng dẫn các em cách làm sơ bộ.Phần bài tập nâng cao đểcác em củng cố lại.

  14-11-2018 | 14:47
 • Hình thang cân. Đối xứng trục

  Bài viết bao gồm ba phần: lý thuyết, ví dụ và bài tâp. Phần lý thuyết nhắc lại các kiến thức mà các em đã học về hình thang cân và trục đối xứng, ngoài ra bổ sung thêm một số kiến thức nâng cao. Phần ví dụ đưa ra các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải để các...

  14-11-2018 | 14:38
 • LUYỆN TẬP ĐỐI XỨNG TÂM

  Bài viết sẽ cung cấp cho em các kiến thức liên quan đến đối xứng tâm. Thông qua phần lý thuyết được trình bày chi tiết ở phần A, các em có thể áp dụng để giải các bài tập liên quan ở phần B. Sau khi làm xong, các em hay đối chiếu với đáp án bên dưới để...

  14-11-2018 | 12:57
 • Luyện tập đối xứng trục

  Bài viết gồm có các bài tập ôn luyện về kiến thức đối xứng trục. Qua bài viết này các em sẽ được bổ sung kiến thức cũng như rèn luyện kỹ năng làm các bài toán liên quan.

  14-11-2018 | 12:40
 • Lý thuyết và bài tập đối xứng trục (có lời giải)

  Các em sẽ được tìm hiểu về đối xứng trục trong bài viết này. Phần 1 là phần lý thuyết, bao gồm định nghĩa về đối xứng trục, các loại hình có trục đối xứng. Phần 2 là phần bài tập kèm hướng dẫn giải chi tiết để các em ôn tập và củng cố kiến thức

  14-11-2018 | 12:37

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021