LỚP 8

Hình thang và Hình thang cân

 • Hình thang cân. Đối xứng trục

  Bài viết bao gồm ba phần: lý thuyết, ví dụ và bài tâp. Phần lý thuyết nhắc lại các kiến thức mà các em đã học về hình thang cân và trục đối xứng, ngoài ra bổ sung thêm một số kiến thức nâng cao. Phần ví dụ đưa ra các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải để các...

  14-11-2018 | 14:38
 • Chuyên đề hình thang và hình thang cân

  Bài viết bao gồm cả phần lý thuyết và phần ví dụ cũng như bài tập, lý thuyết cung cấp các kiến thức cụ thể về hình thang và hình thang cân, cũng như cách làm thế nào để chứng minh một hình thang là hình thang cân, ví dụ đi kèm theo đó là hướng dẫn giải, để các...

  14-11-2018 | 13:57
 • LUYỆN TẬP HÌNH THANG CÂN

  Trong bài viết này, các em sẽ được ôn tập lại về phầ kiến thức hình thang cân, thông qua các bài tập cơ bản, có hướng dẫn kèm theo để dễ dàng luyện tập, củng cố bài trên lớp.

  14-11-2018 | 12:22
 • Lý thuyết và bài tập hình thang cân (có lời giải)

  Bài viết bao gồm lý thuyết và bài tập về hình thang cân, các phần lý thuyết được trình bày khoa học đầy đủ cung cấp cho các em kiến thức để làm phần bài tập áp dụng bên dưới. Dưới mỗi bài tập đều có lời giải kèm theo để các em đối chiếu sau khi làm xong.

  14-11-2018 | 12:18
 • Luyện tập hình thang

  Bài viết bao gồm các bài luyện tập từ cơ bản đến nâng cao về phần kiến thức hình thang, giúp các em rèn luyện kỹ năng tính toán, chứng minh, vẽ hình thành thạo

  14-11-2018 | 12:01
 • Chuyên đề: Đường trung bình của tam giác, hình thang

  Đường trung bình là một trong các bài học đầu khi ta học hình học 8. Đây là một phần kiến thức khá quan trọng giúp ta giải quyết các vấn đề trong một bài toán cụ thể. Nguồn: ST

  12-09-2018 | 22:04
 • Bài tập về hình thang và hình thang cân

  Các bài tập này sẽ giúp các bạn củng cố các khái niệm, tính chất cũng như cách chứng minh một hình là hình thang và hình thang cân. Nguồn: Sưu tầm

  12-09-2018 | 20:19
 • Chuyên đề: Hình thang - Hình thang cân

  Ở chương trình hình học 8, các bạn sẽ được tìm hiểu rõ hơn về các hình đặc biệt, và trong số đó có hình thang - hình thang cân. Bài viết này đưa ra cho các bạn lý thuyết về hình thang, hình thang cân, dấu hiệu nhận biết và một số cách chứng minh cùng các bài...

  04-09-2018 | 09:37

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021