• Ôn tập chương II - Phân thức đại số (tiếp) - Có đáp án

  Các em sẽ được ôn tập lại tổng hợp kiến thức về chương 2 - phân thức đại số trong bài viết này. Qua các bài tập như chứng minh phân thức bằng nhau, rút gọn phân thức, tính toán...các em sẽ được củng cố và có cơ hội để luyện tập kĩ năng làm bài của mình. Ngoài ra...

  12-12-2018 | 21:47
 • Ôn tập chương II - Phân thức đại số (có đáp án)

  Các em sẽ được ôn tập lại tổng hợp kiến thức về chương 2 - phân thức đại số trong bài viết này. Qua các bài tập như chứng minh phân thức bằng nhau, rút gọn phân thức, tính toán...các em sẽ được củng cố và có cơ hội để luyện tập kĩ năng làm bài của mình. Ngoài ra...

  12-12-2018 | 13:34
 • Luyện tập biến đổi các biểu thức hữu tỷ. Giá trị của phân thức đại số (có đáp án)

  Bài viết này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về thế nào là biểu thức hữu tỷ và khi nào giá trị của một biểu thức là xác định. Các em sẽ được ôn tập và củng cố lại kiến thức qua các bài tập như tính giá trị biểu thức, tìm điều kiện xác định, rút gọn...

  12-12-2018 | 11:58
 • Luyện tập về phép chia phân thức - Có đáp án

  Bài viết này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về phép chia đa thức. Trong phần lý thuyết, các em được làm quen với khái niệm phân thức nghịch đảo, từ đó xây dựng cách chia một phân thức cho một phân thức khác. Ngoài ra, các em cũng sẽ được củng cố kiến thức với các bài...

  12-12-2018 | 10:32
 • Luyện tập phép nhân phân thức đại số

  Trong bài viết này, các em được cung cấp kiến thức về phép nhân các phân thức. Phần lý thuyết sẽ giúp các em biết cách làm thế nào để nhân các phân thức với nhau và các tính chất liên quan như phân phối, giao hoán, kết hợp. Phần bài tập bao gồm các bài toán luyện tập đa...

  11-12-2018 | 21:12
 • Luyện tập phép trừ phân thức (Có đáp án)

  Trong bài viết này, các em được cung cấp kiến thức về phép trừ các phân thức. Phần lý thuyết sẽ giúp các em biết cách làm thế nào để trừ các phân thức bằng cách tìm phân thức đối của chúng. Phần bài tập bao gồm các bài toán luyện tập đa dạng như tính toán, giải toán có...

  11-12-2018 | 20:21
 • Luyện tập phép cộng phân thức (có đáp án)

  Trong bài viết này, các em được cung cấp kiến thức về phép cộng các phân thức. Phần lý thuyết sẽ giúp các em biết cách làm thế nào để cộng các phân thức có cùng hoặc khác mẫu số. Phần bài tập bao gồm các bài toán luyện tập đa dạng như tính toán, giải toán có lời văn,toán...

  11-12-2018 | 18:29
 • Luyện tập quy đồng mẫu số nhiều phân thức (tiếp theo)_Có đáp án

  Trong bài viết này, các em sẽ được củng cố lại kiến thức về quy đồng mẫu số nhiều phân thức qua các bài toán từ cơ bản đến nâng cao kèm theo hướng dẫn giải ngay bên dưới như: quy đồng mẫu thức, tìm mẫu thức chung, quy đồng khi có mẫu số cho trước...

  11-12-2018 | 13:34
 • Luyện tập quy đồng mẫu thức nhiều phân thức (có đáp án)

  Bài viết này cung cấp cho các em kiến thức về quy đồng mẫu thức nhiều phân thức khác nhau. Các em sẽ được biết cách tìm mẫu thức chung của các phân thức, cách quy đồng phân thức trong phần lý thuyết của bài viết. Ngoài ra, ở phần bài tập các em sẽ được củng cố kiến thức...

  11-12-2018 | 13:24
 • Luyện tập rút gọn phân thức (có đáp án)

  Bài viết này cung cấp cho các em kiến thức về rút gọc phân thức đại số. Trong phần lý thuyết, các em sẽ được biết làm cách nào để rút gọn một phân thức. Phần bài tập bao gồm các bài toán tư dễ đến khó như rút gọn phân thức, so sánh phân thức, chứng minh hai phân...

  11-12-2018 | 11:41
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021