• 40 BÀI TẬP SỐ TỰ NHIÊN

  Bài viết bao gồm tuyển tập 40 bài toán tử cơ bản đến nâng cao, trải dài các phần kiến thức đã học về số tự nhiên, giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức.

  03-11-2018 | 18:23
 • CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT - PHẦN II

  Trong bài viết này, các em được làm quen với một phần kiến thức nâng cao là Dãy số viết theo quy luật. Dựa vào phần lý thuyết cấc em có thể làm một số dạng bài như tính tổng biểu thức có các hạng tử cồng kềnh, tính tổng các số hạng của dãy số cách đều...Các bài toán...

  02-11-2018 | 19:02
 • CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT

  Trong bài viết này, các em được làm quen với một phần kiến thức nâng cao là Dãy số viết theo quy luật. BÀi viết cung cấp cho các em các phương pháp để giải quyết dạng bài toán liên quan đến phần kiến thức này là: Phương pháp dự đoán và quy nạp, Phương pháp khử liên tiếp, Phương...

  02-11-2018 | 18:55
 • CHUYÊN ĐỀ TÌM ĐIỀU KIỆN CHIA HẾT

  Trong chuyên đề này, các em được làm quen với các bài tập nâng cao của chuyên đề tìm điều kiện chia hết, không chỉ là chia hết cho số tự nhiên mà còn là chia hết cho biểu thức chưa chữ, hay vận dụng vào các bài tập UCLN, BCNN,...

  02-11-2018 | 17:34
 • MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO VỀ SỐ TỰ NHIÊN – PHẦN II

  Bài viết bao gồm các dạng bài tập nâng cao liên quan đến số tự nhiên có thể kể đến như chứng minh một số không phải là số chính phương, kèm theo lý thuyết là bài tập có hỗ trợ giải để các em ôn tập và củng cố.

  02-11-2018 | 10:48
 • MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO VỀ SỐ TỰ NHIÊN

  Bài viết bao gồm các dạng bài tập nâng cao liên quan đến số tự nhiên có thể kể đến như tìm 1, 2,3 chữ số tận cùng, kèm theo lý thuyết là bài tập có hỗ trợ giải để các em ôn tập và củng cố.

  02-11-2018 | 10:38
 • CHUYÊN ĐỀ ƯỚC - BỘI – UCLN – BCNN

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập tổng quan về các kiến thức liên quan đến Ước chung, bội chung, UCLN và BCNN, giúp các em luyện tập và hiểu sâu hơn

  02-11-2018 | 10:22
 • ÔN TẬP TỔNG HỢP SỐ TỰ NHIÊN

  Bài viết tổng hợp các bài tập từ đầu đến cuối liên quan đến các kiến thức về số tự nhiên mà các em đã học ở chương trình toán 6, giúp các em củng cố kiến thức.

  02-11-2018 | 09:28
 • BÀI TẬP VỀ CHIA HẾT, UCLN VÀ BCNN

  Bài viết bao gồm 64 bài tập về chia hết, UCLN, BCNN để các em ôn luyện, hiểu sâu sắc thêm phần kiến thức này

  31-10-2018 | 13:27
 • MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN

  Bài viết bao gồm 50 bài tập về số tự nhiên, rất đa dạng từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em ôn tập lại và hiểu sâu hơn phần kiến thức này

  31-10-2018 | 12:55
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021