LỚP 6

Ước chung lớn nhất

Bài này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về một khái niệm mới là Ước chung lớn nhất
 • CHUYÊN ĐỀ ƯỚC - BỘI – UCLN – BCNN

  Bài viết bao gồm cả lý thuyết và bài tập tổng quan về các kiến thức liên quan đến Ước chung, bội chung, UCLN và BCNN, giúp các em luyện tập và hiểu sâu hơn

  02-11-2018 | 10:22
 • BÀI TẬP VỀ CHIA HẾT, UCLN VÀ BCNN

  Bài viết bao gồm 64 bài tập về chia hết, UCLN, BCNN để các em ôn luyện, hiểu sâu sắc thêm phần kiến thức này

  31-10-2018 | 13:27
 • MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ƯCLN VÀ BCNN NÂNG CAO

  Bài viết bao gồm các bài tập nâng cao liên quan đến UCLN và BCNN, giúp các em rèn luyện khả năng của mình và hiểu sâu hơn về kiến thức này

  26-10-2018 | 23:50
 • CHUYÊN ĐỀ UCLN VÀ BCNN

  Bài viết cung cấp đầy đủ lý thuyết và bài tập vận dụng cho các em liên quan đến UCLN và BCNN, trong đó có cả các dạng toán nâng cao như TÌM SỐ TỰ NHIÊN KHI BIẾT MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG ĐÓ CÓ CÁC DỮ KIỆN VỀ ƯCLN VÀ BCNN, VẬN DỤNG THUẬT TOÁN Ơ – CLIT TÌM...

  26-10-2018 | 23:32
 • MỘT SỐ DẠNG BÀI UCLN VÀ BCNN

  Bài viết cung cấp cho các em bài tập liên quan đến các dạng toán quen thuộc về UCLN và BCNN như Tìm Ước chung lớn nhất của các số cho trước, Tìm các ước chung của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước, Nhận biết và viết tập hợp các bội chung của hai hay nhiều...

  26-10-2018 | 22:21
 • ÔN TẬP ƯCLN VÀ BCNN

  Bài viết cung cấp các bài tập từ cơ bản đến nâng cao để các em ôn tập về hai kiến thức là UCLN và BCNN, trong đó các bài tập khó có giải để các em thao khảo và nghiên cứu sau khi làm

  26-10-2018 | 22:05
 • BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN ĐỀ ƯCLN VÀ BCNN

  Bài viết cung cấp cho các em các bài tập bổ trợ từ cơ bản đến nâng cao về UCLN và BCNN, giúp các em luyện tập về chủ đề này thật tốt và thành thạo

  26-10-2018 | 18:16
 • ƯỚC VÀ BỘI. ƯCLN VÀ BCNN

  Bài viết tổng hợp lại kiến thức về ước, bội, UCLN, BCNN cũng như cung cấp các bài tập để các em ôn luyện, hiểu sâu hơn về chuyên đề này

  26-10-2018 | 18:06
 • BÀI TẬP VỀ ƯCLN VÀ BCNN

  Bài viết cung cấp cho các em cả lý thuyết và bài tập về UCLN và BCNN, để các em hiểu sâu hơn phần kiến thức đã học

  26-10-2018 | 18:01
 • Luyện tập ước chung lớn nhất

  Bài viết gồm các bài tập kèm giải chi tiết về ước chung lớn nhất, giúp các em củng cố kiến thức trên lớp

  26-10-2018 | 17:17
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025