LỚP 6

Ước và bội

Bài này sẽ giúp các em biết được định nghĩa, và các tìm bội, ước
 • ƯỚC VÀ BỘI. ƯCLN VÀ BCNN

  Bài viết tổng hợp lại kiến thức về ước, bội, UCLN, BCNN cũng như cung cấp các bài tập để các em ôn luyện, hiểu sâu hơn về chuyên đề này

  26-10-2018 | 18:06
 • Chuyên đề ước và bội

  Bài viết gồm lý thuyết về các kiến thức nâng cao liên quan đến ước và bội, và các dạng bài tập như Tìm ước và bội của các số tự nhiên đã biết, Xác định các số tự nhiên theo hệ thức cho trước...

  25-10-2018 | 20:57
 • Luyện tập Ước và bội

  Bài viết gồm các bài tập bổ trợ liên quan đến ước và bội kèm lời giải chi tiết để các em ôn tập và hiểu sâu hơn

  25-10-2018 | 19:57
 • Lý thuyết và bài tập Ước và bội

  Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về Ước và bội. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học.

  25-10-2018 | 19:10
 • Các dạng toán nâng cao dấu hiệu chia hết

  Bài viết cung cấp cho các em các kiến thức nâng cao liên quan đến dấu hiệu chia hết như chứng minh sự chia hết, tìm điều kiện chia hết, tìm số dư.... Ngoài ra còn có các bài tập kèm theo để các em ôn tập và củng cố

  25-10-2018 | 17:51

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021