LỚP 6

Ghi số tự nhiên

Phần này sẽ giúp các bạn biết về giá trị các chữ số thay đổi như thế nào theo vị trí đứng trong một số
 • CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT - PHẦN II

  Trong bài viết này, các em được làm quen với một phần kiến thức nâng cao là Dãy số viết theo quy luật. Dựa vào phần lý thuyết cấc em có thể làm một số dạng bài như tính tổng biểu thức có các hạng tử cồng kềnh, tính tổng các số hạng của dãy số cách đều...Các bài toán...

  02-11-2018 | 19:02
 • CHUYÊN ĐỀ DÃY SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT

  Trong bài viết này, các em được làm quen với một phần kiến thức nâng cao là Dãy số viết theo quy luật. BÀi viết cung cấp cho các em các phương pháp để giải quyết dạng bài toán liên quan đến phần kiến thức này là: Phương pháp dự đoán và quy nạp, Phương pháp khử liên tiếp, Phương...

  02-11-2018 | 18:55
 • CHUYÊN ĐỀ TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

  Bài viết cung cấp lý thuyết và bài tập liên quan đến chuyên đề tập hợp và tập hợp con. Các em sẽ được tổng hợp lại kiến thức cũng như luyện tập với các bài tập đa dạng

  28-10-2018 | 14:17
 • ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ TẬP HỢP

  Bài viết này cung cấp cho các em cả lý thuyết và bài tập để ôn tập về chủ đề tập hợp, các bài tập đều có hướng dẫn để tham khảo sau khi các em làm xong, giúp đối chiếu và kiểm tra kết quả

  27-10-2018 | 00:03
 • Bài tập SBT Ghi số tự nhiên

  Bài viết cung cấp các bài tập bổ trợ kèm lời giải chi tiết về ghi số tự nhiên, giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học

  18-10-2018 | 15:44
 • Luyện tập ghi số tự nhiên - Bài tập

  Bài viết cung cấp các bài tập bổ trợ kèm lời giải chi tiết về ghi số tự nhiên, giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học

  18-10-2018 | 15:32
 • Các dạng toán về ghi số tự nhiên

  Bài này sẽ cung cấp đầy đủ cho các em lý thuyết và một số dạng bài tập tiêu biểu về ghi số tự nhiên như: GHI CÁC SỐ TỰ NHIÊN, VIẾT TẤT CẢ CÁC SỐ CÓ n CHỮ SỐ TỪ n CHỮ SỐ CHO TRƯỚC, TÍNH SỐ CÁC SỐ CÓ n CHỮ SỐ CHO TRƯỚC,...đều có giải giúp các...

  18-10-2018 | 14:19
 • Ghi số tự nhiên

  Bài viết bao gồm đầy đủ lý thuyết về Ghi số tự nhiên. Trong bài còn có các dạng bài tập áp dụng và lời giải chi tiết giúp các em có thể nắm chắc và hiểu sâu bài học.

  12-09-2018 | 00:22

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021