Bài tập trắc nghiệm tổng hợp - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.

Cập nhật lúc: 09:14 17-01-2017 Mục tin: LỚP 10


Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng dành cho học sinh lớp 10, ôn thi đại học

Bài 1: Tìm tọa độ véc tơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm A(-3 ; 2) và B(1 ; 4).

             A. (4 ; 2) ;                       B. (2 ;-1) ;                     C. (-1; 2) ;                              D. (1 ; 2);

Bài 2 :Tìm véc tơ pháp tuyến của đường thẳng song song với trục ox.

A. (1 ;0 ) ;                        B. (0 ;1) ;                  C. (-1 ; 0) ;                               D. (1 ;1);

Bài 3 : Tìm véc tơ pháp tuyến của đường thẳng đI qua gốc toạ độ O và điểm (a ; b) (với a ,b khác 0 ).

     A. (1 ; 0) ;                      B. (a ; b);                         C. (-a ; b) ;                              C. (b ; -a) ;

Bài 4 : Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(3 ;-1) và B(1 ; 5) .

            A. 3x-y +10 =0  ;                B. 3x +y -8 =0  ;              C. 3x -y +6 =0 ;                  D. –x +3y +6 =0 

 Bài 5 : Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(3 ;-7)và B(1 ;-7) .

 A. x +y +4=0 ;                      B. x+y+6 =0 ;               C. y -7 =0 ;                         D. y +7 =0 ;

Bài8:Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua hai điểm A(0; 0) và song song với đường thẳng  6x - 4y +1=0 .

     A. 4x + 6y =0;                   B. 3x - 2y =0                   C.  3x -2y -1 =0 ;                  D. 6x - 4y-1 =0;

 Bài 9:Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm A(-1 ; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình 2x -y +4 =0 .

     A. x +2y =0 ;                      B. x -2y +5 =0 ;              C. x +2y -3 =0;                   D. –x +2y -5 =0;

Bài 10: Cho hai điểm A(1 ;-4) và B(3 ;2). Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn AB.

     A. 3x +y+1 =0;                    B. x +3y +1 =0;            C. 3x -y +4 =0;                    D. x +y -1 =0;

Bài11: cho hai điểm A(4 ;-1) và B(1 ; -4).Viết phương trình tổng quát của đường thẳng trung trực của đoạn thẳngAB.

      A. x +y =0;                        B. x +y =1;                       C. x-y =0;                          D. x -y =1;


Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021