43 câu trắc nghiệm tập hợp

Cập nhật lúc: 11:54 04-07-2018 Mục tin: LỚP 10


Đầy đủ các dạng bài tập về tập hợp, bao gồm các vấn đề chính: + Vấn đề 1. Phần tử của tập hợp + Vấn đề 2. Xác định tập hợp + Vấn đề 3. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau Nguồn: Phùng Hoàng Em

TẬP HỢP

VẤN ĐỀ 1: PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

Câu 1. Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “7 là số tự nhiên”?

A. \(7 \subset N\)

B. \(7 \in N\)

C. \(7 < N\)

D. \(7 \le N\)

Câu 2. Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “\(\sqrt 2 \) không phải là số hữu tỉ”?

A. \(\sqrt 2  \ne Q\)

B. \(\sqrt 2  \not\subset Q\)

C. \(\sqrt 2  \notin Q\)

D. \(\sqrt 2  \in Q\)

Câu 3. Cho biết x là một phần tử của tập hợp A. Xét các mệnh đề sau:

\(\begin{array}{l}\left( I \right):\,\,x \in A\\\left( {II} \right):\,\,\left\{ x \right\} \in A\\\left( {III} \right):\,\,x \subset A\\\left( {IV} \right):\,\,\left\{ x \right\} \subset A\end{array}\)

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?

A. \(\left( I \right);\,\left( {II} \right)\)

B. \(\left( I \right);\,\,\left( {III} \right)\)

C. \(\left( I \right);\,\,\left( {IV} \right)\)

D. \(\left( {II} \right);\left( {IV} \right)\)

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021