43 câu trắc nghiệm tập hợp

Cập nhật lúc: 11:54 04-07-2018 Mục tin: LỚP 10


Đầy đủ các dạng bài tập về tập hợp, bao gồm các vấn đề chính: + Vấn đề 1. Phần tử của tập hợp + Vấn đề 2. Xác định tập hợp + Vấn đề 3. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau Nguồn: Phùng Hoàng Em

TẬP HỢP

VẤN ĐỀ 1: PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP

Câu 1. Các ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “7 là số tự nhiên”?

A. \(7 \subset N\)

B. \(7 \in N\)

C. \(7 < N\)

D. \(7 \le N\)

Câu 2. Các kí hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề “\(\sqrt 2 \) không phải là số hữu tỉ”?

A. \(\sqrt 2  \ne Q\)

B. \(\sqrt 2  \not\subset Q\)

C. \(\sqrt 2  \notin Q\)

D. \(\sqrt 2  \in Q\)

Câu 3. Cho biết x là một phần tử của tập hợp A. Xét các mệnh đề sau:

\(\begin{array}{l}\left( I \right):\,\,x \in A\\\left( {II} \right):\,\,\left\{ x \right\} \in A\\\left( {III} \right):\,\,x \subset A\\\left( {IV} \right):\,\,\left\{ x \right\} \subset A\end{array}\)

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào đúng?

A. \(\left( I \right);\,\left( {II} \right)\)

B. \(\left( I \right);\,\,\left( {III} \right)\)

C. \(\left( I \right);\,\,\left( {IV} \right)\)

D. \(\left( {II} \right);\left( {IV} \right)\)

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018