LỚP 10

Tập hợp

 • 43 câu trắc nghiệm tập hợp

  Đầy đủ các dạng bài tập về tập hợp, bao gồm các vấn đề chính: + Vấn đề 1. Phần tử của tập hợp + Vấn đề 2. Xác định tập hợp + Vấn đề 3. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau Nguồn: Phùng Hoàng Em

  04-07-2018 | 11:54
 • Lý thuyết và bài tập về các tập hợp số

  Lý thuyết và bài tập về các tập hợp số: cách xác định giao của 2 tập hợp, hợp của các tập hợp, hiệu 2 tập hợp, phần bù.

  24-08-2016 | 10:39
 • Lý thuyết và bài tập về Tập hợp

  Lý thuyết và bài tập về Tập hợp Toán lớp 10 sẽ cho chúng ta biết về thế nào là 1 tập hợp, cách sử dụng biểu đồ Ven để xác định 1 tập hợp, tập hợp con và 2 tập hợp bằng nhau

  24-08-2016 | 10:20

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021