Tổng hợp các đề kiểm tra ôn tập chương II: Hàm số bậc nhất

Cập nhật lúc: 18:02 27-11-2018 Mục tin: LỚP 9


Tài liệu gồm 12 đề kiểm tra 1 tiết chương II: Hàm số bậc nhất.

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG II

Môn: ĐẠI SỐ 9

Đề số: 1                         

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm ) Từ câu 1 đến câu 6; hãy khoanh tròn

 chữ cái đứng đầu của phương án mà em cho là đúng.

Câu 1: Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

A . \({\rm{y  =  }}\left( {\sqrt {\rm{3}} {\rm{  -  }}\sqrt {\rm{2}} } \right){\rm{x   +  1}}\)                    ;           B .

\({\rm{y  =  x  +  }}\dfrac{{\rm{2}}}{{\rm{x}}}\)

C . \({\rm{y  =  }}\sqrt {{\rm{2x  -  3}}} \)                                    ;           D . Không có hàm số nào.

Câu 2: Hàm số  (m là tham số) đồng biến trên  khi:

A . \({\rm{m }} \ge {\rm{ 2}}\)         B . \({\rm{m }} \le {\rm{ 2}}\)          C . m > 2          D . m < 2

Câu 3: Trong hệ tọa độ Oxy ; điểm nào sau đây thuộc đường thẳng \({\rm{y  =   - 4x  +  4}}\) ?

A .  (2 ; 12)        ;        B .  (0,5 ; 2)       ;          C . (-3 ; -8)      ;       D . (4 ; 0)

Câu 4: Với \({\rm{x  =  3  +  }}\sqrt {\rm{2}}\) thì hàm số \({\rm{y  =  }}\left( {{\rm{3  -  }}\sqrt {\rm{2}} } \right){\rm{x  -  3}}\) có giá trị là:

A . 8                  B .    - 2                     C .  14               D .   4

Câu 5: Trong hệ tọa độ Oxy, đường thẳng y = 2 - x song song với đường thẳng ?

A . y = -x       ;    B . y = -x + 3     ;     C . y = -1 - x   ;     D . Cả ba đường thẳng trên

Câu 6: Đường thẳng y = 2x - 5 tạo với trục O x một góc :

A . \(\alpha\) < 900    ;    B . \(\alpha \ge\) 900        ;     C . \(\alpha \le\) 900  ;      D . \(\alpha\)> 900

II- PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm )

Câu 1: (1,5 điểm) Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị của nó song song với đường thẳng y = 2x - 3 và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 5

Câu 2: (5,5 điểm) Cho hai hàm số bậc nhất y = -2x + 5 (d ) và y = 0,5 x  ( d’)

a) Vẽ đồ thị (d) và ( d’) của hai hàm số đã cho trên cùng một hệ tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ điểm M là giao điểm của hai đồ thị vừa vẽ (bằng phép tính)

c) Tính góc  tạo bởi đường thẳng  d với trục hoành Ox (làm tròn kết quả đến độ )

d) Gọi giao điểm của d với trục Oy là A, tính chu vi và diện tích tam giác MOA.

        ( đơn vị đo trên các trục toạ độ là centimet)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021