Chuyên đề. Rút gọn biểu thức số (cơ bản)

Cập nhật lúc: 15:43 29-11-2018 Mục tin: LỚP 9


Tài liệu gồm các bài tập cơ bản giúp học sinh luyện khả năng rút gọn các biểu thức số chứa căn.

Chuyên đề:                         Rút gọn biểu thức số

 

Dạng 1: Rút gọn bằng cách đưa về căn thức đồng dạng

 

Bài 1.     Thực hiện phép tính:

1) 

 \(\sqrt {20}  - \sqrt 5 \)

2)

 \(6\sqrt {12}  - \sqrt {20}  - 2\sqrt {27}  + \sqrt {125} \)

3)     

 \(\sqrt {12}  + \sqrt {27} \)

4)     

 \(3\sqrt 2  - \sqrt 8  + \sqrt {50}  - 4\sqrt {32} \)

5)     

 \(\sqrt {27}  - 2\sqrt 3  + 2\sqrt {48}  - 3\sqrt {75} \)

6)     

 \(3\sqrt 2  - 4\sqrt {18}  + \sqrt {32}  - \sqrt {50} \)

Bài 2.      Thực hiện phép tính:

1) \(\sqrt {18}  + \sqrt 8  - \sqrt 2\)           

2) \(P = \sqrt {12}  - \sqrt {27}  + 2\sqrt {48}\)         

3) \(P=\sqrt {20}  - \sqrt {45}  + 5\sqrt 5\)

4) \(\sqrt {125}  - 4\sqrt {45}  + 3\sqrt {20}  - \sqrt {80}\)                                         

5) \(\left({\sqrt {99}  - \sqrt {18}  - \sqrt {11}}\right)\sqrt {11}  + 3\sqrt {22}\)

Bài 3.     Thực hiện phép tính:

1) \(\sqrt{12}+5\sqrt{3}-\sqrt{48}\)                     

2) \(5\sqrt{5}+\sqrt{20}-3\sqrt{45}\)                    

3) \(2\sqrt{32}+4\sqrt{8}-5\sqrt{18}\)

4) \(3\sqrt{12}-4\sqrt{27}+5\sqrt{48} \)                    

5) \(\sqrt{12}+\sqrt{75}-\sqrt{27}\)                   

6) \( 2\sqrt{18}-7\sqrt{2}+\sqrt{162}\)

7) \(3\sqrt{20}-2\sqrt{45}+4\sqrt{5} \)                   

8) \((\sqrt{2}+2)\sqrt{2}-2\sqrt{2}\)                   

9) \(2\sqrt{5}-\sqrt{125}-\sqrt{80}+\sqrt{605}\)  

Bài 4.     Thực hiện phép tính:

a) \(\sqrt {12}  + 2\sqrt {27}  + 3\sqrt {75}  - 9\sqrt {48}\)                       

b) \(2\sqrt 3 (\sqrt {27}  + 2\sqrt {48}  - \sqrt {75} )\)

c) \(2\sqrt {\dfrac{{27}}{4}}  - \sqrt {\dfrac{{48}}{9}}  - \dfrac{2}{5}\sqrt {\dfrac{{75}}{{16}}}\)                       

d) \(3\sqrt {\dfrac{9}{8}}  - \sqrt {\dfrac{{49}}{2}}  + \sqrt {\dfrac{{25}}{{18}}}\)

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018