LỚP 9

Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 và bài toán liên quan

Câu rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan thường xuất hiện ở câu đầu tiên trong đề thi Toán 9 vào 10, câu này chiếm số điểm khá cao trong đề thi và đây là câu tất cả hs muốn đỗ kỳ thi vào 10 thì chắc chắn phải làm tốt.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025