Chuyên đề: Chứng minh quan hệ tiếp xúc giữa đường thẳng và đường tròn hoặc hai đường tròn

Cập nhật lúc: 18:41 24-10-2018 Mục tin: LỚP 9


Tài liệu nêu ra cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn và hai đường tròn tiếp xúc nhau.

CHUYÊN ĐỀ: CHỨNG MINH QUAN HỆ TIẾP XÚC GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN HOẶC HAI ĐƯỜNG TRÒN

A. Kiến thức cần nhớ

1. Các cách chứng minh đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn

- Đường thẳng và đường tròn chỉ có một điểm chung.

- Khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn.

- Đường thẳng vuông góc với bán kính tại điểm đầu của bán 


- Cho \(\Delta ABC\), nếu có tia \(Ax\) nằm khác phía với \(C\) bờ \(AB\) mà \(\widehat{BAx}=\widehat{BCA}\) thì tia \(Ax\) là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác \(ABC\).kính.

2. Các cách chứng minh hai đường tròn tiếp xúc nhau

- Nếu đoạn thẳng nối tâm hai đường tròn bằng tổng hai bán kính thì hai đường tròn tiếp xúc ngoài.

- Nếu đoạn thẳng nối tâm hai đường tròn bằng hiệu hai bán kính thì hai đường tròn tiếp xúc trong.

- Nếu hai đường tròn cùng tiếp xúc với một đường thẳng tại một điểm thì hai đường tròn tiếp xúc nhau.

B. Một số ví dụ

C. Bài tập

D. Đáp án

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021