BIỂU DIỄN TẬP HỢP SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

Cập nhật lúc: 14:16 04-07-2018 Mục tin: LỚP 10


Các bài tập trắc nghiệm về BIỂU DIỄN TẬP HỢP SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP, bao gồm các vấn đề chính: - Biểu diễn tập hợp số - Các phép toán trên tập hợp số - Các bài toán chứa tham số Nguồn: Phùng Hoàng Em

BIỂU DIỄN TẬP HỢP SỐ VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

VẤN ĐỀ 1: BIỂU DIỄN TẬP HỢP SỐ

Câu 119. Cho tập hợp \(C = \left\{ {x \in R| - 3 < x < 0} \right\}\). Tập hợp C được viết dưới dạng nào sau đây?

A. \(C = \left( { - 3;0} \right)\)

B. \(C = \left[ { - 3;0} \right)\)

C. \(C = \left( { - 3;0} \right]\)

D. \(C = \left[ { - 3;0} \right]\)

Câu 120. Cho tập hợp \(C = \left\{ {x \in R|2 < x \le 7} \right\}\). Tập hợp C được viết dưới dạng nào sau đây?

A. \(C = \left( {2;7} \right)\)

B. \(C = \left[ {2;7} \right)\)

C. \(C = \left( {2;7} \right]\)

D. \(C = \left[ {2;7} \right]\)

Câu 121. Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) là minh họa cho tập \(\left( { - 1;3} \right)\) ?

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018