LỚP 12

Chương 1: Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số là một trong những dạng toán mà chúng ta sẽ phải gặp trong các đề thi đại học - THPT QG môn Toán chính vì vậy phải thường xuyên làm bài tập dạng này một cách thuần thục. Hãy làm đi làm lại nhiều lần vì chắc rằng nếu không làm thường xuyên chúng ta sẽ quên. Chính vì vậy hãy thường xuyên làm bài tập và hệ thống kiến thức thành một sâu chuỗi để dễ nhớ nhé.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025