LỚP 12

Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát hàm số là câu đầu tiên trong đề thi ĐH - THPT Quốc Gia môn Toán. Là câu gỡ điểm nhưng cũng đồng thời là câu mất điểm nếu chúng ta không cẩn thận làm từng bước. Phần này sẽ tóm tắt lại các bước khảo sát đồ thị hàm số của từng dạng một giúp các em dễ hiểu hơn và nhớ lâu hơn.
 • Bài giảng khảo sát đồ thị hàm số (hay - chi tiết)

  Phần này bao gồm khảo sát đồ thị hàm số bậc 3, bậc 4 (trùng phương), bậc nhất trên bậc nhất được mô tả từng bước làm cụ thể và cách trình bày như một bài giảng của giáo viên một cách cẩn thận giúp các em không chỉ nắm vững được phương pháp làm bài mà còn vững cả...

  29-05-2015 | 14:25
 • Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số - Hay và đầy đủ

  Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bao gồm các bước chung và các bước khảo sát và vẽ đồ thị cho từng loại đồ thị hàm số gồm đồ thị hàm bậc ba, đồ thị hàm trùng phương, đồ thị hàm bậc nhất trên bậc nhất

  28-05-2015 | 23:40
 • Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3

  Các bước khảo sát và vẽ đồ thị hàm số bậc 3 gồm sơ đồ chung khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số và sơ đồ khảo sát riêng hàm số bậc 3 bao gồm cả phần lý thuyết - các bước làm một cách dễ hiểu nhất và phần bài tập tham khảo đi kèm với bài...

  09-04-2015 | 11:43
 • Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trùng phương

  Khảo sát đồ thị hàm số bậc 4 các bước cũng tương tự như khảo sát đồ thị hàm số bậc 3. Phần này sẽ trình bày cho các em phương pháp chung làm dạng bài này và phương pháp cụ thể đối với từng trường hợp.

  29-05-2015 | 16:13
 • Để đạt được điểm 7 môn Toán

  Để đạt được điểm 7 trong 4 tháng luyện thi đại học không phải là dễ dàng. Tài liệu này đã được tinh giảm chỉ còn phần những kiến thức cần thiết cơ bản bao gồm toàn bộ 9 hệ thống kiến thức lớn ôn luyện thi ĐH - THPT Quốc Gia môn Toán giúp các em đạt được điểm...

  03-06-2015 | 08:57

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021