LỚP 12

Sự tương giao của 2 đồ thị hàm số

Phần này gồm: tổng hợp tất cả các phương pháp giải, bài tập phân theo từng dạng của tương giao giữa các hàm: hàm bậc ba, hàm bậc 4 (trùng phương), hàm bậc nhất trên bậc nhất.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025