LỚP 11

Giao tuyến của hai mặt phẳng.

Giao tuyến giữa hai mặt phẳng là đường thẳng chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng đó.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021