LỚP 11

Giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

Giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng là điểm chung giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021