LỚP 11

Đường thẳng song song với mặt phẳng.

Bài viết nêu được các phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng và có các bài tập vận dụng cao giúp các em không còn sợ hình học không gian nữa.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025