LỚP 11

Phương trinh tiếp tuyến của đồ thị hàm số và các bài toán liên quan

Biết cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại 1 điểm và phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua một điểm. Xử lí các bài toán liên quan đến tiếp tuyến của đồ thị hàm số.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021