LỚP 11

Chương 5: Đạo hàm

Chương cuối của đại số lớp 11 sẽ học về đạo hàm. Đạo hàm có nhiều ứng dụng trong vật lý.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021