LỚP 9

Chuyên đề: Các bài toán hình học về đường tròn

Phần hình trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thường chiếm một phần ba số điểm toàn bài và xoay quanh các bài toán về đường tròn. Vì vậy trọng tâm của hình học lớp 9 là các bài toán về đường tròn.
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025