Luyện tập: Từ vuông góc đến song song (phần 1)

Cập nhật lúc: 19:43 01-12-2018 Mục tin: LỚP 7


Bài viết này sẽ giúp các em củng cố và nâng cao các kiến thức đã học bằng cách làm các dạng bài tập trắc nghiệm liên quan.

LUYỆN TẬP: TỪ VUÔNG GÓC ĐẾN SONG SONG (PHẦN 1)

I/ Trắc nghiệm

Câu 1:

Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c, biết a // b và \(a \bot c.\)Kết luận nào sau đây là đúng?

A. b // c

B. \(b \bot c\)

C. \(a \bot b\)

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Hướng dẫn:

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết a //b và b // c. Chọn kết luận đúng:

A. a // c

B. \(a \bot c\)

C. a cắt c

D. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Hướng dẫn:

Chọn đáp án A.

Câu 3:

Điền tiếp vào chỗ '' ... '' để có được một định lý. ''Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba thì ...''

A. vuông góc với nhau

B. cắt nhau

C. trùng nhau

D. song song với nhau.

Hướng dẫn:

Chọn đáp án D.

Câu 4:

Điền tiếp vào chỗ '' ... '' để có được một định lý. ''Cho ba đường thẳng phân biệt, nếu một đường thẳng song song với một trong hai đường thẳng thì nó ...''

A. song song với đường thẳng còn lại 

B. cắt đường thẳng còn lại 

C. vuông góc với đường thẳng còn lại 

D. trùng với đường thẳng còn lại 

Hướng dẫn:

Chọn đáp án A.

Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

B. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau, nếu đường thẳng c cắt a thì đường thẳng c cũng cắt b.

C. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

D. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

Hướng dẫn:

Chọn đáp án D.

Câu 6:

Chọn câu sai:

Cho bốn đường thẳng phân biệt m, n, p và q. Biết m vuông góc với n, n vuông góc với p và p vuông góc với q. Khi đó:

A. m // p

B. n // q

C. p // n

D. m vuông góc q

Hướng dẫn:

Câu C sai vì p không song song với n mà p vuông góc với n

Chọn đáp án C.

Câu 7:

A. \({80^0}\)

B. \({118^0}\)

C. \({75^0}\)

D. \({108^0}\)

Hướng dẫn:

Chọn đáp án D.

Câu 8:

Cho hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c, c vuông góc với a tại M và vuông góc với b tại N. Một đường thẳng m cắt a, b tại A, B. Biết \(\widehat {ABN} - \widehat {MBA} = {40^0}.\) Số đo \(\widehat {BAM}\) là:

A. \({80^0}\)

B. \({70^0}\)

C. \({75^0}\)

D. \({108^0}\)

Hướng dẫn:

Chọn đáp án B.

Câu 9:

Cho hình vẽ sau:

A. \({60^0}\)

B. \({131^0}\)

C. \({50^0}\)

D. \({41^0}\)

Hướng dẫn:

Chọn đáp án C.

Câu 10:

Cho hình vẽ sau. Tính số đo góc BAD 

A. \({95^0}\)

B. \({105^0}\)

C. \({115^0}\)

D. \({45^0}\)

Hướng dẫn:

Chọn đáp án A.

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021