LỚP 11

Chương 6: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương học này cung cấp cho các em học sinh một kiến thức hoàn toàn mới, các em sẽ được học về các phép dời hình trong mặt phẳng, làm được các dạng toán như tìm ảnh của một điểm, một đường thẳng, một đường tròn qua một phép dời hình và ngược lại, ngoài ra còn rất nhiều bài tập về các dạng toán khác.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025