LỚP 11

Phép tịnh tiến

Đây là một kiến thức vô cùng mới trong chương trình hình học 11, các em sẽ được làm quen và luyện tập theo cả hai phương thức tự luận và trắc nghiệm với một kho tàng bài tập khổng lồ

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021