LỚP 11

Phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình lượng giác cơ bản là phương trình chứa một hay nhiều hàm số lượng giác của một ẩn. Giải tốt phương trình lượng giác cơ bản là tiền đề giúp các em giải quyết được các phương trình lượng giác phức tạp hơn.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021