LỚP 11

Một số phương trình lượng giác đơn giản

Trong bài viết này các em sẽ nắm vững được phương pháp giải cho các dạng phương trình lượng giác thường gặp sau: Phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx, phương trình bậc 2 đối với sinx và cosx, phương trình thuần nhất đối với sinx và cosx, phương trình đối xứng đối với sinx và cosx;...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021