LỚP 12

Chương 6: Số phức

Chương này cho ta biết tập hợp số phức, một tập hợp số chứa tập hợp số thực, với các quy tắc tính toán tương tự, trong đó mọi số thực âm đều có căn bậc hai, mọi phương trình bậc hai đều có nghiệm.
  • Lý thuyết Số phức - Đầy đủ chi tiết

    Học sinh cần rèn luyện kĩ năng tính toán với số phức, hiểu ý nghĩa của việc xây dựng tập hợp số phức và giải được một số bài tập đơn giản về số phức. Trước hết các em cần nắm vững các kiến thức trong chương.

    05-01-2017 | 12:04

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021