LỚP 12

Các phép toán về cộng - trừ - nhân - chia số phức

Áp dụng các quy tắc cộng - trừ - nhân - chia hai số phức, căn bậc hai của số phức. Chú ý các phép toán giao hoán, kết hợp đối với các phép toán cộng và nhân.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021