LỚP 12

Giải phương trình trên tập số phức

Giả sử z=x+iy. Giải các phương trình ẩn z là tìm x, y thỏa mãn phương trình.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021