LỚP 10

Một số công thức lượng giác

Từ các kiến thức cơ bản về góc và cung lượng giác, các giá trị của góc và cung lượng giác ta sẽ xây dựng được một số công thức lượng giác quan trọng. Các công thức này là cơ sở để giải các bài toán về lượng giác thi đại học.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021