LỚP 10

Dấu và các giá trị của góc (cung) lượng giác

Trong phần này các em sẽ biết tới khái niệm góc lượng giác, các giá trị lượng giác của góc lượng giác. Đó là cơ sở để xây dựng các hàm số lượng giác, những hàm số quan trọng trong toán học, khoa học và kĩ thuật.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021