LỚP 6

Tia nằm giữa hai tia. Tia phân giác của một góc

Chuyên đề cung cấp cho các em kiến thức về thế nào là tia nằm giữa hai tia, các tính chất về tia phân giác của một góc
  • Luyện tập tia phân giác của góc (Có lời giải)

    Bài viết này bao gồm phần kiến thức liên quan đến tia phân giác của một góc. Các em sẽ được cung cấp kiến thức thế nào là tia phân giác của một góc, thế nào là đường phân giác và tính chất về tia phân giác đó trong phần lý thuyết của bài viết. Trong phần bài tập, các...

    10-12-2018 | 15:58
  • Khi nào thì góc xOy + góc yOx = góc xOz? (Có đáp án)

    Bài viết này sẽ cung cấp cho các em kiến thức về góc, gồm cả lý thuyết và bài tập. Trong phần lý thuyết, các em sẽ được cung cấp kiến thức về tính chất cộng số đo của hai góc, thế nào là hai góc kề nhau, phụ nhau và bù nhau. Phần bài tập gồm các bài toán...

    10-12-2018 | 13:52

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021