LỚP 10

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Oxy

Trong phần phương trình đường thẳng ta sẽ tìm hiểu về phần viết phương trình đường thẳng dưới dạng tổng quát, tham số, chính tắc, vị trí tương đối của 2 đường thẳng, góc giữa 2 đường thẳng, khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng...

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021