LỚP 11

Một số phương trình lượng giác không mẫu mực

Các phương trình lượng giác rất đa dạng không thể có một công thức chung nào để giải mọi phương trình lượng giác, bởi vậy cần thiết sử dụng các phép biến đổi lượng giác thông thường để đưa phương trình ban đầu về các phương trình cơ bản. Bài viết này sẽ cho các em một số nguyên tắc chung thường dùng khi giải các phương trình lượng giác.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2018