LỚP 11

Một số phương trình lượng giác không mẫu mực

Các phương trình lượng giác rất đa dạng không thể có một công thức chung nào để giải mọi phương trình lượng giác, bởi vậy cần thiết sử dụng các phép biến đổi lượng giác thông thường để đưa phương trình ban đầu về các phương trình cơ bản. Bài viết này sẽ cho các em một số nguyên tắc chung thường dùng khi giải các phương trình lượng giác.
 • Phương pháp đặt ẩn phụ để giải phương trình lượng giác

  Phương pháp đặt ẩn phụ để giải các phương trình lượng giác là một phương pháp vô cùng quan trọng. Bài viết bao gồm các kiến thức trọng tâm, các phương pháp đặt ẩn phụ, bài tập áp dụng có lời giải chi tiết và bài tập thực hành. Nguồn: baigiangtoanhoc, Đỗ Viết Tuân, Nguyễn Thị Trang.

  28-06-2018 | 09:48
 • GIẢI PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

  Chúng ta thực chất đã làm quen với phương pháp đặt ẩn phụ để giải phương trình lượng giác trong các chủ đề: - Phương trình bậc hai và bậc cao đối với một hàm số lượng giác - Phương trình đẳng cấp bậc hai và bậc cao đối với sin và cos. - Phương trình đối xứng Trong bài toàn này chúng ta xét thêm các...

  28-06-2018 | 09:25
 • PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC

  Một số bài toán về phương trình lượng giác mà cách giải tuỳ theo đặc thù của phương trình, chứ không nằm ở trong phương pháp đã nêu ở hầu hết các sách giáo khoa. Một số phương trình lượng giác thể hiện tính không mẫu mực ở ngay dạng của chúng, nhưng cũng có những phương trình ta thấy dạng...

  27-06-2018 | 16:56
 • PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CÓ CÁCH GIẢI KHÔNG MẪU MỰC

  Một số bài toán về phương trình lượng giác mà cách giải tuỳ theo đặc thù của phương trình, chứ không nằm ở trong phương pháp đã nêu ở hầu hết các sách giáo khoa. Một số phương trình lượng giác thể hiện tính không mẫu mực ở ngay dạng của chúng, nhưng cũng có những phương trình ta thấy dạng...

  27-06-2018 | 16:26

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021