LỚP 11

Chương 4: Giới hạn

Chuyên đề giới hạn hàm số, giới hạn dãy số, hàm số liên tục của chương trình Toán lớp 11 tương đối khó học sinh cần hiểu bản chất vấn đề.
  • Bài tập giới hạn dãy số - có lời giải chi tiết

    Bài tập giới hạn dãy số - có lời giải chi tiết. Tài liệu Chuyên đề giới hạn của dãy số - Nguyễn Quốc Tuấn gồm 31 trang, trình bày lý thuyết, phương pháp giải và bài tập trắc nghiệm với 2 dạng toán thường gặp: + Dạng 1: Tìm giới hạn của dãy số + Dạng 2: Tìm giới hạn bằng chứng...

    19-01-2017 | 14:53
  • Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số - Nguyễn Minh Tuấn

    Trong môn Toán ở trường THPT, các bài toán về dãy số và giới hạn dãy số là một phần quan trọng của giải tích toán học. Dãy số ngày càng được quan tâm đúng mức và tỏ ra có sức hấp dẫn mạnh mẽ nhờ vẽ đẹp và tính độc đáo của phương pháp và kỹ thuật giải chúng...

    19-01-2017 | 11:26

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021