LỚP 7

Định lí

  • Luyện tập: Định lí

    Bài viết đưa ra cho các em một số bài tập trắc nghiệm và tự luận liên quan đến bài học "Định lí" để các em có thể củng cố và nâng cao kiến thức.

    02-12-2018 | 12:12
  • Định lí

    Bài viết sẽ giúp các em có định nghĩa chính xác về định lí và cách chứng minh một định lí, từ đó áp dụng vào làm các dạng bài tập.

    02-12-2018 | 11:43

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021