LỚP 9

Chuyên đề: Phương trình và hệ phương trình

Trong chuyên đề này các em sẽ được biết tới phương trình bậc một và phương trình bậc hai, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, các dạng toán liên quan như giải phương trình, giải hệ phương trình và những bài có tham số m.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025