LỚP 10

Chương 4: Bất đẳng thức và bất phương trình

Trong chương này các em sẽ làm quen với bất đẳng thức, bất phương trình. Đây là dạng toán khó và thường là câu lấy điểm giỏi trong các bài thi, bài kiểm tra.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021