LỚP 10

Bất đẳng thức

Bất đẳng thức của chương trình toán 10 là một trong những kiến thức khó và học sinh cần phải hiểu bản chất mới làm được bài
  • 12 phương pháp chứng minh bất đẳng thức

    Bất đẳng thức là một phần kiến thức khó và rất thú vị. Để làm được các bài bất đẳng thức ta cần phải vận dụng tốt các phương pháp và có cách tư duy linh hoạt. Bài viết này bao gồm 12 cách chứng minh bất đẳng thức cơ bản giúp các em hiểu rõ vấn đề và vận...

    02-01-2018 | 09:50

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025